Bản thân không muốn, nhưng lại vẫn cứ làm. Tại sao chứ?

Để che đậy. Khốn!

“Cứng quá” – rốt cuộc vẫn chẳng có ai hiểu mình cả…

Lạnh!

Advertisements