Nắng vùng cao
Tràn vào trong xe
Ấm lòng lữ khách.

Một ngôi sao rơi
Ngỡ ngàng
Chẳng kịp ước.

Mặt trời lên
Sao nhạt dần
Này, đợi tôi!

Sáng Lai Châu
Gà gáy
Vang vọng núi rừng.

Hừng đông
Lai Châu huyền ảo
Hiện trong màn sương.

Dải mây dài
Như một vương quốc
Nổi trên bầu trời.

Nắng sớm
Nhuộm vàng tóc em
Nụ cười Tây Bắc.

Trưa nắng
Đàn bò nhẩn nha
Gặm cỏ.

Hoa mận trắng
Tinh khôi
Một dẻo đồi.

Advertisements