Cả mấy tháng giời rảnh rỗi chả có việc gì mà làm, đến cả dịch sách bên Nhã Nam cũng chẳng vứt việc cho. Cầu cạnh mãi, chấp nhận dịch sách teen để có việc thì vừa nhận xong sách về, nhận được điện thoại của một chị bên IPM nói là muốn cộng tác, vì đã đọc sách mình dịch và rất thích. 😐 Ko nỡ từ chối nên mình đã nhận rồi…

Vầy là cùng lúc có 2 cuốn trong tay, dịch trong 4 tháng. 😐 1 cuốn 4 tháng đã toàn nộp muộn rồi, giờ lại còn 2 cuốn… : (((((((((((((((((((( Doushiyooooo~

Mà thôi, thỉnh thoảng cứ được yêu thích, cứ cảm thấy mình có ích với ai đó là lại thấy sung sướng. :”> Thôi cố gắng!

Trời dạo này mát hơn rồi… :X

Advertisements