Dạo này phim TQ buổi trưa hay ghê. Phim mới này mặc dù không bằng Đông Phương Sóc, nhưng xem ra vấn đề đề cập đến cũng không khác nhau là mấy.

Xem ra từ cổ chí kim, cái lũ lươn lẹo nịnh bợ a dua bao giờ cũng giống lâu. 🙂

Advertisements