😀 Mình drop bộ này lâu lắm rồi, từ chap 9. Rồi thì 4rum TFC sập, cũng chẳng hứng thú làm nữa. Mãi cho đến gần đây, nàng Hunter Chin tự dưng post cái link truyện mình dịch, làm mình lại muốn làm tiếp.

Giờ đã xong chap 10 rồi. Vừa mới send cho Mol, chắc cô ấy sẽ up lên blog của cô ấy đã, rồi thì đưa lên TFC trên ACC chăng? 😕 Mình có nên làm một thư mục trên này để vứt những truyện mình dịch lên không nhỉ? : ))

Lâu lâu lại làm cái trò vô bổ + không kiếm ra tiền này, thấy thật là thoải mái. : ))

Advertisements