Tags

,

SN mình năm ngoái, thầy Tsuchida gửi thư thông báo rằng mình đã được chấp nhận vào học tại chương trình nghiên cứu môi trường nước của Đại học Gifu.

SN mình năm nay, Miranotan của clb Igo gửi tin nhắn nói rằng 12/5 có đại hội cờ Vây ở Viện cờ Nhật Bản, nếu muốn mình có thể tham gia.

Được đến Viện cờ Nhật Bản đã từng là giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực của mình.
Phải, đã từng. 🙂

Có cảm giác rằng ở đất nước này, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực! ♥

Advertisements