Hôm qua chị Inokuchi bảo: Hôm nay là ngày cuối tao ở lab rồi, vì tao đã dọn xong hết các mẫu thí nghiệp ở lab, không cần phải đến nữa.

Và hôm nay, mình đột xuất muốn làm thí nghiệm.
Lab chẳng còn ai. Vào phòng doctor thấy anh Yamasaki đang nói chuyện điện thoại, thế là cũng chẳng hỏi được.
Một lúc sau, mình vẫn quanh quẩn ở đấy (vì phòng đấy có cái lò vi sóng để đun dung dịch thí nghiệm), anh ấy mới hỏi: Mày đang mắc ở chỗ nào đúng không? Và giúp mình.

Và mình nhận ra rằng cái việc mà bình thường mình sẽ hỏi anh Kondou, hoặc chị Inokuchi, thì giờ chẳng thể hỏi được nữa rồi.
Ít ra thì anh Yamasaki cũng sẽ ở lại lab thêm năm nay, chứ không đi nốt…

Advertisements